Werkende mantelzorgers

190 keer bekeken 0 reacties

Steeds meer werknemers combineren hun betaalde baan met mantelzorg (25%). Met goede ondersteuning blijven deze mantelzorgers in balans en houden zij het (lang) vol. Niet alleen van belang voor de mantelzorger en diens naaste, maar ook voor de werkgever, zeker in deze periode van arbeidsmarktkrapte.

Ongeveer 1 op de 4 werknemers in Nederland combineert een betaalde baan met mantelzorg; in de zorgsector is dat zelfs 1 op de 3. Meestal gaat dat goed, maar niet altijd. De combinatie is soms een hele uitdaging.
Werk biedt aan mantelzorgers een uitlaadklep, voorkomt eenzaamheid, zorgt voor inkomen en geeft een boost aan eigenwaarde en identiteit. Telijkertijd kan de combinatie met mantelzorg lastig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het spanningsveld tussen de vaak onvoorspelbaarheid van de zorgsituatie en de - tot op zekere hoogte - vereiste planbaarheid van het werk. Als de zorgsituatie langdurig en/of intensief is en het werk veeleisend, kan dit het evenwicht verstoren en houdt de mantelzorger de combinatie waarschijnlijk niet lang(er) vol. Dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de balans wordt hersteld, door te bezien of en wat er aan de situatie kan worden veranderd, thuis of op het werk.

Wat helpt mantelzorgers?

  • Probeer de mantelzorger te helpen bij het inzichtelijk maken van de situatie. Wat kan verlichting geven? Kunnen taken thuis efficiënter? Kan iemand uit het sociale netwerk iets overnemen? Biedt de werkgever een mogelijkheid om (deels) thuis te werken? Zijn andere taken op het werk wellicht beter te combineren met de mantelzorg? Bespreek in ieder geval de mogelijkheid om de werkgever in te lichten over de mantelzorgsituatie. Misschien is er dan meer mogelijk dan de mantelzorger denkt.
  • Wijs de mantelzorgers op wettelijke verlofmogelijkheden; soms zijn er ook op organisatieniveau aanvullende regelingen om werk met zorgtaken beter te kunnen combineren
  • Bespreek de optie om collega's in te lichten over de mantelzorgsituatie; begrip van collega's kan misschien de druk verlagen
  • Is er behoefte aan contact met andere werkende mantelzorgers? Bij voldoende belangstelling organiseert het steunpunt bijeenkomsten voor werkende mantelzorgers. Neem gerust contact met ons op.

 

Afbeeldingen

Contact

Steunpunt Mantelzorg Zeist
't Noorderpunt, Laan van Vollenhove
1014, 3706 AH Zeist

030 - 692 53 19 
info@mantelzorgzeist.nl

Volg ons online

 
 
 
 
Cookie-instellingen