Respijtzorg

Mantelzorgers, die langdurig en intensief voor een naaste zorgen, hebben zo nu en dan een adempauze nodig om het vol te kunnen houden. Deze tijdelijke en volledige overname van de mantelzorg, met als doel de mantelzorger tijd en ruimte voor zichzelf te geven wordt respijtzorg genoemd.

Met de inzet van voldoende passende respijtmogelijkheden krijgt de mantelzorger meer mogelijkheden om eigen activiteiten te blijven ontplooien naast de zorg. Dit draagt in belangrijke mate bij aan een gezonde balans tussen draaglast en draagkracht. Respijtzorg kent vele verschijningsvormen en varieert van de inzet van een vrijwilliger gedurende enkele uren per week tot aan – door beroepskrachten begeleid - kortdurend verblijf. Respijtzorg is een belangrijke vorm van ondersteuning voor mantelzorgers maar gebruik blijft achter.

Als beroepskracht kan je de mantelzorger stimuleren om af en toe de zorg over te dragen aan een ander. Onze bezoekdienst kan daarbij helpen. 

Contact

Steunpunt Mantelzorg Zeist
't Noorderpunt, Laan van Vollenhove
1014, 3706 AH Zeist

030 - 692 53 19 
info@mantelzorgzeist.nl

Volg ons online

 
 
 
 
Cookie-instellingen