FAQ

Heeft u een vraag?

Kijk hieronder of uw vraag ertussen zit. U kunt ook altijd contact met ons opnemen. 

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie (definitie van Nationale Raad voor de Volksgezondheid). Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor, bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.

Hiervoor kun je een aanvraag doen bij de gemeente, bij de afdeling die de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) uitvoert. Om je op weg te helpen, kun je de digitale gemeentegids van Zeist raadplegen, via www.internetgemeentegids.nl, of contact opnemen met het klantencontactcentrum van de gemeente Zeist, via telefoonnummer 14030 of via het mailadres zeist@zeist.nl.

De gemeente besluit of je hiervoor in aanmerking komt. Het is belangrijk dat je eerst een positieve beslissing hebt gekregen voordat je begint met de aanpassing van je huis. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een vergoeding te krijgen voor reeds aangebrachte aanpassingen.

Het is mogelijk verstandig om eerst contact te zoeken met de gemeente over het besluit. Mocht dat voor jou niet tot voldoende resultaat leiden, dan kun je alsnog bezwaar maken. Dien dan binnen zes weken na ontvangst van het besluit een bezwaarschrift in bij de gemeente. Lees er meer over bij bezwaar maken. Neem voor meer informatie contact met de gemeente op.

Als je intensieve, langdurige zorg wilt (op grond van de onder de Wet landurige zorg), dan is het CIZ de organisatie die een indicatie stelt. Als het CIZ besluit om geen indicatie te stellen dan kan daartegen bezwaar gemaakt worden. Geen besluit is ook een besluit. Neem voor deze vraag contact met ons op. Als je een beroep doet op de WMO, dan heb je niet met het CIZ te maken, maar dan neemt de gemeente een besluit op je aanvraag.

Voor diegene die het pgb krijgt toegekend (budgethouder) is het pgb geen inkomen. Dit pgb wordt namelijk gebruikt om zorg in te kopen. Voor degene die de zorg geeft en dus betaald krijgt uit het budget is dit wel inkomen en dus van invloed op de uitkering. Dit geldt evengoed wanneer een inwonend gezinslid de zorg op zich heeft genomen en betaald wordt uit het pgb. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Mantelzorg is niet verplicht. Het probleem is dat bij de indicatiestelling het begrip gebruikelijke zorg wordt gehanteerd. Van een inwonende, gezonde huisgenoot wordt verwacht dat deze de huishoudelijke taken op zich neemt (gebruikelijke zorg). Het maakt daarbij niet uit of deze mantelzorger een baan heeft of niet. Voor persoonlijke verzorging (wassen, aankleden etc.) kan professionele zorg worden aangevraagd (thuiszorg of een persoonsgebonden budget (pgb)), indien de zorg langer dan drie maanden nodig is.

Kosten voor mantelzorg zijn niet aftrekbaar voor de belasting. Reiskosten voor ziekenbezoek van een huisgenoot kunnen onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken als specifieke zorgkosten.  De hulpvrager moet dan in een instelling verpleegd worden.  Lees de voorwaarden voor aftrek reiskosten ziekenbezoek op de website van de belastingdienst. Sommige gemeenten vergoeden reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben.

Voor mantelzorg kun je niet in aanmerking komen. Mantelzorg is immers zorg van een naaste (vaak een gezinslid) voor iemand die chronisch ziek of gehandicapt is. Mensen die deze vraag stellen zijn meestal zelf mantelzorger die extra hulp nodig hebben. Hun mantelzorgtaken kunnen worden verlicht door het inschakelen van een vrijwilliger of betaalde zorg. Bij Steunpunt Mantelzorg kun je als mantelzorger terecht voor lotgenotencontact, bijeenkomsten en cursussen. Ook voor een luisterend oor kun je bij ons terecht.

Tot 1 januari 2015 bestond het mantelzorgcompliment voor de zorgvrager met een CIZ-indicatie via de SVB. Met ingang van 2015 is het waarderen van mantelzorg aan de gemeente overgedragen. Sinds 2015 is elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de invulling van het mantelzorgcompliment. Het Steunpunt Mantelzorg reikt namens de gemeente Zeist het mantelzorgcompliment uit in de vorm van een tegoedbon. Zie Mantelzorgcompliment voor meer informatie. Daarnaast stelt de gemeente Zeist sinds 2015 extra middelen beschikbaar aan het Steunpunt Mantelzorg voor directe ondersteuning in allerlei vormen aan de mantelzorgers in Zeist.

Heeft de hulpvrager een Persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kan daaruit de mantelzorger betaald worden. De mantelzorger krijgt dan inkomen. Meer informatie kun je vinden bij de SVB en bij de Rijksoverheid.

Zorg je voor iemand die tot hetzelfde huishouden hoort? Maak dan goed gebruik van de aftrek van uw kosten via de Belastingen, waaronder uitgaven specifieke zorgkosten. Lees meer op Mantelzorg.nl.

Wij organiseren bijeenkomsten voor lotgenoten. Kijk hiervoor bij de agenda en bij lotgenotencontact op deze website.

Contact

Steunpunt Mantelzorg Zeist
't Noorderpunt, Laan van Vollenhove
1014, 3706 AH Zeist

030 - 692 53 19 
info@mantelzorgzeist.nl

Volg ons online

 
 
 
 
Cookie-instellingen