Mantelzorgers van mensen met een migratieachtergrond

Mariska Hoencamp 29-08-2023
107 keer bekeken 0 reacties

Dé mantelzorger bestaat niet, mantelzorg is er in veel soorten. Groepen mantelzorgers kunnen worden ingedeeld naar ziektebeeld of aandoening, leeftijd en culturele achtergrond. Maar groepen mantelzorgers kunnen ook worden ingedeeld naar specifieke kenmerken, zoals bijvoorbeeld werkende mantelzorgers, mantelzorgers op hoge leeftijd, mantelzorgers van zorgintensieve kinderen of mantelzorgers van een naaste die in een instelling verblijft (intramuraal).
Zo zijn er ook mantelzorgers met een verhoogd risico op overbelasting. Soms kunnen mantelzorgers onder meerdere groepen vallen. Het kan van belang zijn om deze groepen van elkaar te onderscheiden, omdat er in de ondersteuning specifieke aandachtspunten gelden. Elke groep mantelzorgers heeft eigen behoeften en wensen.

Mantelzorgers van migranten hebben een verhoogd risico op overbelasting maar maken nog weinig gebruik van ondersteuningsmogelijkheden. Een cultuurspecifieke benadering is soms nodig, maar van nog groter belang is dat je verbinding legt met de leefwereld en levensgeschiedenis van de mantelzorger.

Ondergebruik van ondersteuning
Families met een migratieachtergrond lossen de zorg nog voor een (groot) deel in eigen kring op. Beroepsmatige - of vrijwillige vormen van ondersteuning zijn in principe voor iedereen toegankelijk, maar migranten maken hier nog (te) weinig gebruikt van. Toch zijn er aanwijzingen dat mantelzorgers met een migratieachtergrond erg onder druk staan en en een verhoogd risico hebben om overbelast te raken. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De toegang tot formele zorg kan lastig zijn en kennis over ziektebeelden ontoereikend. Zorgtaken binnen famillies zijn vaker ongelijk verdeeld; gendernormen leiden nog vaak tot overbelasting van vrouwen.

Factoren die extra belemmerd kunnen zijn

  • Sterke(re) normen rondom familiesolidariteit
  • Sterk gevoelde plicht om mantelzorg op zich te nemen, zeker als dit een expliciete vraag is
  • Geloofsregels
  • Minder open communicatiestijl in families waardoor begrenzen van mantelzorg onbespreekbaar is
  • Sociale druk vanuit de omgeving (inschakelen van formele zorg wordt als zwakte gezien)
  • Handicap of psychische kwetsbaarheid wordt soms gezien als een straf van God of 'zwarte magie', waardoor een taboe kan rusten op het delen van de zorg met anderen
  • Minder bekendheid met het functioneren van het Nederlandse zorgsysteem, weinig kennis van ondersteuningsmogelijkheden en weinig assertieve communicatiestijl waardoor ondersteuning niet passend is of uitblijft
  • Oudere migranten hebben vaak meer en langer gezondheidsproblemen waardoor zij intensiever zorg nodig hebben
  • Mantelzorgers met een migratieachtergrond zijn gemiddeld jonger waardoor zij (intensieve) mantelzorg combineren met een jong gezin en/of met een betaalde baan
  • Er is soms onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal waardoor de toegang tot informatie en ondersteuning belemmerd wordt

Oog voor meer dan alleen cultuurspecifieke aspecten
Ondersteuning van mantelzorgers is alleen helpend als het is aangepast aan individuele wensen en behoeften. Tussen verschillende groepen mantelzorgers zijn naast verschillen ook overeenkomsten. Alleen de focus leggen op culturele achtergrond biedt te weinig houvast. Mantelzorg gaat namelijk vaak gepaard met ingewikkelde emotionele en morele kanten. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat cultuurspecifieke aspecten bij de ondersteuning van mantelzorgers met een migratieachtergrond een minder prominente rol spelen dan aanvankelijk werd gedacht. Elke mantelzorger wordt door meer dan één aspect van zijn achtergrond bepaald. Meerdere indentiteitskenmerken, zoals nationaliteit, sociale status, leeftijd, financiële situatie, etniciteit en religie, hebben invloed op elkaar. Leg daarom niet alleen de focus op culturele aspecten. Dit geeft een beter zicht op de ondersteuningsbehoefte(n) en helpt jou als beroepskracht om met een brede blik te kijken. Probeer nieuwsgierig te zijn en verbinding te leggen met de leefwereld en geschiedenis van de mantelzorger. Alleen zo krijg je goed zicht op wat iemand nodig heeft.

Aysma voor vrouwen met een migratieachtergrond
Voor oudere vrouwen van de 1e-generatie organiseert MeanderOmnium laagdrempelige ontmoetingsbijeenkomsten in eigen taal (Berbers), ter voorkoming van eenzaamheid. De bijeenkomsten worden georganiseerd door vrijwilligers en vinden plaats in De Koppeling (Zeist-west). Meer informatie vind je op de website van MeanderOmnium.

Afbeeldingen

0  reacties

Contact

Steunpunt Mantelzorg Zeist
't Noorderpunt, Laan van Vollenhove
1014, 3706 AH Zeist

030 - 692 53 19 
info@mantelzorgzeist.nl

Volg ons online

 
 
 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.