Mantelzorgers van een naaste met dementie

206 keer bekeken 0 reacties

Mantelzorgers van een naaste met dementie hebben een verhoogd risico op overbelasting en specifieke ondersteuning is vaak nodig, zeker als de zorg langdurig en intensief is. Een casemanagement dementie, dagbesteding, thuiszorg, lotgenotencontact en de inzet van een vrijwilliger zijn waardevol.

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 verschillende ziektes waarvan de ziekte van Alzheimer het meest voorkomt gevolgd door vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie.  Dementie is een combinatie van symptomen waarbij de hersensen informatie niet meer goed kunnen verwerken.
In Nederland leven naar schatting 280.000 mensen met dementie en dat aantal zal explosief groeien naar ruim 600.000 mensen. In Zeist wonen iets meer dan 1300 mensen met dementie, ongeveer 64% van hen woont thuis.

Mantelzorg

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de zorg voor mensen met dementie. Dankzij hen kan een naaste met dementie lang(er) thuis wonen; slechts een klein percentage van de mensen met dementie woont in een zorginstelling. Overigens blijven mantelzorgers, ook als de naaste met dementie is opgenomen in een zorginstelling, een belangrijke rol vervullen.

Mantelzorg geeft voldoening maar kan ook (te) zwaar worden, zeker als er langdurige en intensief hulp wordt gegeven. Helaas ervaren bijna alle mantelzorgers van een naaste met dementie na verloop van tijd problemen. Zij hebben vooral moeite met veranderingen in gedrag van de naaste en zien op tegen de toekomst, als de naaste niet meer thuis woont. Bovendien hebben zij ook last van een beperkingen in hun sociale contacten. Zo kan er minder contact zijn met familie, vrienden en kennissen, waardoor mantelzorgers zich eenzaam kunnen voelen. Uit onderzoek in 2022 door Alzheimer Nederland blijkt dat ook in Zeist een aanzienlijk deel van de mantelzorgers zich te zeer belast voelt. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers (vroeg)tijdig ondersteuning krijgen.

Bezoekdienst

Zorgen voor een naaste kan waardevol zijn maar soms ook belastend, met name als het intensief is en/of er veel toezicht nodig is. De inzet van een vrijwilliger van de Bezoekdienst kan dan net even het verschil maken. Een vrijwilliger van de Bezoekdienst biedt gezelschap aan degene voor wie jij zorgt. Je kunt jouw zorg dan even delen en dat kan de rust geven om tijd voor jezelf te nemen.

Lotgenotencontact

Op den duur ontvangen vrijwel alle mantelzorgers en hun naaste een vorm van formele ondersteuning. Het betreft dan vooral ondersteuning door een casemanager dementie, dagbesteding en/of persoonlijke verzorging. Lotgenotencontact is een waardevolle aanvulling op de formele zorg en heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. Het biedt naast emotionele steun ook de mogelijkheid tot het onderling delen van kennis. Meer informatie over diverse vormen van lotgenotencontact vind je op onze website.

Adempauze voor de mantelzorger

Mantelzorgers van een naaste met dementie hebben vaak (te) weinig tijd voor de eigen bezigheden en ontspanning. Om de zorg, ook op de langere termijn, vol te kunnen houden is af en toe een adempauze nodig. Niet elke mantelzorger geeft de zorg gemakkelijk uit handen, soms kan de naaste met dementie niet alleen zijn. De Bezoekdienst van MeanderOmnium, een vorm van informele respijtzorg, kan een getrainde vrijwilliger inzetten zodat de mantelzorger met een gerust hart de zorg over kan dragen. Meer informatie hierover vind je op onze website.

Mantelzorgvriendelijk Zeist

Om kennis en vaardigheden over dementie en de omgang hiermee organiseren MeanderOmnium en Alzheimer Nederland trainingen 'Samen dementievriendelijk'. Zo kunnen mensen met dementie op een juiste en een waardige manier worden geholpen en meedoen in de maatschappij. De training is bedoeld voor beroepskrachten én inwoners van Zeist en duurt ongeveer 2,5 uur. Meer informatie hierover op de website van MeanderOmnium.

Informatie en advies

  • Netwerk dementie Zeist (www.dementiezeist.nl) houdt zich bezig met zorg en welzijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
  • Alzheimer Nederland zet zich in voor een beter leven met dementie en een toekomst zonder dementie (www.alzheimer-nederland.nl)
  • Het Alzheimer Café Zeist e.o: maandelijkse bijeenkomsten voor mensen met verschillende vormen van dementie, mantelzorgers en andere belangstellenden

Afbeeldingen

Contact

Steunpunt Mantelzorg Zeist
't Noorderpunt, Laan van Vollenhove
1014, 3706 AH Zeist

030 - 692 53 19 
info@mantelzorgzeist.nl

Volg ons online

 
 
 
 
Cookie-instellingen