Risicofactoren voor overbelasting

Overbelasting is moeilijk objectief vast te stellen maar er zijn wel factoren bekend, die het risico hierop vergroten. Ook zijn er bepaalde groepen mantelzorgers met een verhoogd risico om overbelast te raken. Wees extra alert op signalen van overbelasting en bied tijdig ondersteuning.

Risicofactoren voor overbelasting

Overbelasting is moeilijk objectief vast te stellen. De een gaat ogenschijnlijk zonder veel moeite met een moeilijk situatie om, terwijl de ander overbelast raakt. Het evenwicht tussen draagkracht en draaglast is dan verstoord. Van onderstaande factoren is bekend dat zij het risico op overbelasting vergroten:

 • Kenmerken van de mantelzorger (leeftijd, gezondheid, persoonlijkheid, inkomen en de combinatie met andere rollen, verantwoordelijkheden en activiteiten).
 • Kenmerken van de naaste (veeleisend, claimgedrag, geen waardering tonen).
 • Relatie tussen mantelzorger en naaste (aard en kwaliteit van de relatie, onderlinge communicatiestijl).
 • Aard en duur van de aandoening en zorgsituatie (ernst, beloop, gedragsproblematiek, omvang van de benodigde zorg).
 • Woonsituatie (laat de woonsituatie toe dat de mantelzorger ook een eigen leven kan leiden?).
 • Mate waarin de zorg(en) gedeeld kan (kunnen) worden met anderen uit het eigen netwerk.
 • Mate waarin de zorg(en) gedeeld kan (kunnen) worden met vrijwilligers of beroepsmatige zorgverleners.

Categorie├źn mantelzorgers met een verhoogd risico op overbelasting

 • Centrale mantelzorgers zonder hulp van anderen ('spilzorgers')
 • 75+ers, die zorgen voor een partner
 • Mantelzorgers voor een naaste met dementie
 • Ouders en partners van mensen met een psychische kwetsbaarheid
 • Werkende mantelzorgers , die zorgen voor een partner of kind met een chronische ziekte of beperking
 • Mantelzorgers met een migratieachtergrond
 • Jonge mantelzorgers (JMZ)

Afbeeldingen

Contact

Steunpunt Mantelzorg Zeist
't Noorderpunt, Laan van Vollenhove
1014, 3706 AH Zeist

030 - 692 53 19 
info@mantelzorgzeist.nl

Volg ons online

 
 
 
 
Cookie-instellingen