Wat is mantelzorg?

Mantelzorg geeft voldoening maar kan ook (te) zwaar worden. Overbelasting, een verstoord evenwicht tussen draagkracht en draaglast, ligt dan op de loer. Bepaalde groepen mantelzorgers hebben een verhoogd risico om overbelast te raken.

Wat verstaan we onder mantelzorg

Het SCP definieert mantelzorg als volgt: 'Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenaamde 'gebruikelijke hulp'.

In de gemeente Zeist verlenen naar schatting ongeveer 19.000 inwoners mantelzorg. 6% á 9% van hen is nu al te zeer belast en de verwachting is dat de druk op hen, door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, verder zal toenemen.

Mantelzorg is meestal geen weloverwogen keuze, de zorg neemt geleidelijk toe met daarop ook de kans op overbelasting. De belasting van mantelzorgers wordt door verschillende factoren beïnvloed. Wat door de één als belastend ervaren wordt, kan voor de ander goed verdragen worden. Belangrijk is dat de mantelzorger een evenwicht vindt tussen draagkracht en draaglast. Als draagkracht en draaglast langdurig uit balans zijn gaat de mantelzorger voorbij aan de eigen grenzen en zal deze overbelast raken.

Dé mantelzorger bestaat niet, mantelzorg is er in veel soorten en maten. Groepen mantelzorgers kunnen worden ingedeeld naar sekse, ziektebeeld of aandoening, leeftijdsfase en culturele achtergrond. Andere mantelzorgers met specifieke kenmerken zijn: werkende mantelzorgers, mantelzorgers op hoge leeftijd, mantelzorgers van zorgintenieve kinderen, mensen met mantelzorg voor een naaste die intramuraal verblijft enzovoorts.
Zo zijn er ook groepen mantelzorgers met een verhoogd risico op overbelasting. En soms kunnen mantelzorgers worden toebedeeld aan meerdere specifieke groepen. Het kan van belang zijn om deze groepen mantelzorgers van elkaar te onderscheiden, omdat er in de ondersteuning specifieke aandachtspunten gelden. Elke groep mantelzorgers kent eigen behoeften en uitdagingen.

Afbeeldingen

Contact

Steunpunt Mantelzorg Zeist
't Noorderpunt, Laan van Vollenhove
1014, 3706 AH Zeist

030 - 692 53 19 
info@mantelzorgzeist.nl

Volg ons online

 
 
 
 
Cookie-instellingen