Vraaggebieden van mantelzorgers

Mantelzorgers hebben uiteenlopende vragen. Deze vragen zijn afhankelijk van hun persoonlijke situatie of de fase waarin ze zich bevinden en kunnen worden onderverdeeld in verschillende vraaggebieden (bron: MantelzorgNL).

 1. Omgaan met de aandoening/ziekte of beperking
  Wat zijn de gevolgen van de ziekte en waar kan ik emotionele steun krijgen?
 2. Combineren van mantelzorg en werk
  Kan ik van mijn werkgever enige flexibiliteit vragen en welke verlofregelingen zijn er?
 3. Omgaan met veranderingen en rollen
  Hoe kan ik mijn relatie betekenis blijven geven nu er door de ziekte zoveel veranderd is?
 4. Ontspannen en tijd voor zichzelf creëren
  Hoe kan ik zonder schuldgevoel aangeven dat ik ook tijd voor mezelf nodig heb?
 5. Uitvoeren van zorgtaken
  Wat moet ik weten over de uitvoering van bepaalde handelingen?
 6. Regelen en afstemmen van zorg en ondersteuning
  Hoe kan ik passende zorg regelen en wie kan me daarbij helpen?
 7. Samenwerken met vrijwillige en beroepsmatige zorg
  Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn deskundigheid ook in de zorg wordt meegenomen?
 8. Financiële situatie
  Bestaat er een tegemoetkoming voor mantelzorgers?
 9. Materiële voorzieningen
  Hoe kan ik hulpmiddelen aanvragen?

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning die je als beroepskracht in kunt zetten om mantelzorgers hiermee verder te helpen. Kijk hiervoor op onze website bij 'Vormen van mantelzorgondersteuning'.

Afbeeldingen

Contact

Steunpunt Mantelzorg Zeist
't Noorderpunt, Laan van Vollenhove
1014, 3706 AH Zeist

030 - 692 53 19 
info@mantelzorgzeist.nl

Volg ons online

 
 
 
 
Cookie-instellingen