Uitspraak CRvB: pgb-tarief WMO gebaseerd op minimumloon ontoereikend

30-08-2023
132 keer bekeken

Op 16 augustus j.l. heeft de Centrale Raad van Beroep 2 belangrijke uitspraken gedaan over het PGB-tarief voor hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. De CRvB heeft geoordeeld dat het PGB-tarief dat gelijk is aan het minimumloon onvoldoende is om toereikende ondersteuning in te kopen.

Het gaat hierbij om het tarief voor zorgverleners uit het eigen sociale netwerk, zoals een partner, familie of vrienden. Meerdere gemeenten hanteren hiervoor een uurtarief dat gelijk is aan het minimumloon. De uitspraken zijn gedaan voor de WMO, maar de Raad zal dit doortrekken naar PGB's in de Jeugdwet.

Afbeeldingen

Contact

Steunpunt Mantelzorg Zeist
't Noorderpunt, Laan van Vollenhove
1014, 3706 AH Zeist

030 - 692 53 19 
info@mantelzorgzeist.nl

Volg ons online

 
 
 
 
Cookie-instellingen