AA Grotere letters

U bent hier

voorlichting over ziektebeelden

Onze consulenten zijn geen artsen. Wel kunnen ze u ondersteunen in de manier waarop u omgaat met de ziekte van uw naaste. Uw rol is namelijk van belang voor het welbevinden van degene voor wie u zorgt. Met name bij psychische aandoeningen is uw rol belangrijk, omdat u sterk wordt geconfronteerd met het gedrag van degene voor wie u zorgt. We organiseren regelmatig, in samenwerking met andere partijen, informatiebijeenkomsten of lotgenotengroepen over ziektebeelden en de manier waarop mantelzorgers daarmee kunnen omgaan. Denk aan ziektebeelden als dementie of niet-aangeboren hersenletsel. Raadpleeg voor een overzicht de agenda of bel ons.