AA Grotere letters

U bent hier

ouderen met psychische klachten

Het project Mantelzorg & Psychiatrie dat wij in samenwerking met Altrecht GGZ realiseerden, is onlangs afgerond. Met dit project willen wij de ondersteuning verbeteren van familie en naasten die te maken hebben met psychiatrie. Deze groep mantelzorgers, bestaande uit familie en naasten, wordt niet snel (h)erkend door hulpverleners en huisartsen. Dat is echter wel van belang, omdat juist deze mantelzorgers - die intensief en langdurig voor iemand zorgen met een psychiatrische ziekte - meer kans hebben om overbelast te raken. Door samen op te trekken kan de ondersteuning van deze mantelzorgers ook binnen gemeenten stevig neergezet worden.

Onderzoek

Altrecht Senior en de VU in Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar het welbevinden van familie en naasten (mantelzorgers) van iemand met een psychiatrische ziekte of een vermoeden daarvan. Er is inmiddels steeds meer bekend over de (over)belasting van mantelzorgers en de mogelijke gevolgen voor hun leven. Onderzoekers hebben onder andere vier typen mantelzorgers in kaart gebracht. Daardoor weten we meer over hoe mantelzorgers van elkaar verschillen in het risico op overbelasting en hun behoefte aan ondersteuning.

Website

Op basis van het onderzoek is de website www.mantelzorgpsychiatrie.nl ontwikkeld. De website biedt veel informatie voor mantelzorgers die te maken hebben met psychiatrie. Ook kunnen familie en naasten de Welzijnsmeter in te vullen.  Door het invullen van de vragenlijst krijgt men een indruk van zichzelf als mantelzorger én men helpt mee om de vragenlijst verder te ontwikkelen.

“Ik zorg al jaren voor mijn vrouw die manisch-depressief is. De periodes dat zij depressief is, duren steeds langer. Ik moet dan naast mijn werk  alles regelen in het huishouden en de kinderen, omdat zij de deur niet meer uit wil. Van een vriend hoorde ik dat de website www.mantelzorgpsychiatrie.nl bestaat en dat je daar een test kunt invullen. De uitslag van de test en het verhaal erbij herkende ik en dat was fijn. Dat ik mij de laatste tijd zo moe voel en soms boos word op mijn vrouw is dus niet raar. Ook kreeg ik tips waar ik terecht kan met mijn vragen. Inmiddels heb ik een paar gesprekken gehad bij het Steunpunt Mantelzorg Zeist. Daar begrijpen ze mijn verhaal en leer ik meer tijd voor mijzelf vrij te maken. Daardoor houd ik de zorg voor mijn vrouw beter en langer vol”, aldus J. Hendriken uit Zeist.

Steunpunt Mantelzorg Zeist in samenwerking met Altrecht GGZ en met steun van Fonds NutsOhra, Stichting Welzijn Ouderen Zeist en de VU Amsterdam.