AA Grotere letters

U bent hier

netwerk mantelzorgondersteuning

Steunpunt Mantelzorg Zeist coördineert het netwerk mantelzorg Zeist en biedt hiermee een platform aan organisaties voor uitwisseling en verdieping rond het thema mantelzorg.

In 2020 is het netwerk tijdelijk stopgezet en zijn wij in overleg met de gemeente over de doorontwikkeling hiervan. Om de ontwikkelingen in de zorg en de knelpunten waar mantelzorgers tegenaan lopen nog beter het hoofd te kunnen bieden willen we netwerk stevig(er) neerzetten en meerdere initiatieven aan elkaar verknopen.

Zodra meer bekend is over een voortzetting van het netwerk ontvangen de deelnemers hierover bericht.
 

handige documenten en verslagen

Aanbod netwerk aan mantelzorgers

Mezzo model informele zorg

De 4 v's uitkomsten

Verslag netwerk mantelzorgondersteuning 4 juni 2019

Verslag netwerk mantelzorgondersteuning 3 oktober 2020

Visie van en op het netwerk mantelzorgondersteuning Zeist

In voor mantelzorg eindrapportage

Grenzen verkennen - Wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg (publicatie van Vilans, 2016) 

 

netwerkverslagen uit 2018 en ouder

Bekijk hier de netwerkverlagen uit 2018 en eerdere jaren.