AA Grotere letters

U bent hier

netwerk mantelzorgondersteuning

Het netwerk mantelzorgondersteuning komt vier keer in het jaar bijeen voor uitwisseling en verdieping rond het thema mantelzorg. In verbinding met elkaar ontstaat lokaal een samenspel tussen formele en informele zorg. Iedere organisatie waar mantelzorgers aan verbonden zijn, dan wel samenwerken met mantelzorgers kunnen bij het netwerk aansluiten. We maken verbindingen, we wisselen ervaringen uit over mantelzorgbeleid en mantelzorgondersteuning, we signaleren leemtes in beleid en we kijken samen naar oplossingen.

Steunpunt Mantelzorg Zeist coördineert dit platform voor uitwisseling rond het thema mantelzorg.
 

deelnemen

Wilt u deelnemen aan het netwerk, of alleen de agenda’s en verslagen ontvangen?
Neemt u dan contact met ons op: 030 - 692 53 19 of via info@mantelzorgzeist.nl.

 

vergaderdata in 2018 en 2019

De laatste bijeenkomst van 2018 was op dinsdag 11 oktober. De volgende vergadering staat gepland voor dinsdag 4 juni 2019 bij De Looborch van 10:30 - 12:30. De agenda zal nog nader bepaald worden.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen naar het Steunpunt Mantelzorg op 030 - 692 53 19, of mailen naar info@mantelzorgzeist.nl.
 

handige documenten en verslagen

Aanbod netwerk aan mantelzorgers

Mezzo model informele zorg

De 4 v's uitkomsten

Verslag netwerk mantelzorgondersteuning 4 juni 2019

Verslag netwerk mantelzorgondersteuning 11 oktober 2018

Verslag netwerk mantelzorgondersteuning 7 juni 2018

Verslag netwerk mantelzorgondersteuning 13 februari 2018

Presentatie netwerk mantelzorgondersteuning 13 februari 2018

Successen en uitdagingen 13 februari 2018

Filmpje waarin mantelzorgers vertellen over wat zij belangrijk vinden (YouTube)

Agenda netwerk mantelzorgondersteuning 13 februari 2018

Verslag netwerk mantelzorgondersteuning 24 oktober 2017

Verslag netwerkmantelzorgondersteuning 4 september 2017

Verslag netwerkmantelzorgondersteuning 27 oktober 2016

Verslag netwerkmantelzorgondersteuning 30 augustus 2016

Verslag netwerkmantelzorgondersteuning 6 juni 2016

Verslag netwerkmantelzorgondersteuning 18 februari 2016

Verslag netwerkmantelzorgondersteuning 3 september 2015

Verslag netwerkmantelzorgondersteuning 1 juni 2015

Verslag netwerkmantelzorgondersteuning 19 februari 2015

Visie van en op het netwerk mantelzorgondersteuning Zeist

In voor mantelzorg eindrapportage

Grenzen verkennen - Wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg (publicatie van Vilans, 2016)