AA Grotere letters

U bent hier

methodieken en goede voorbeelden

Hoe geef je als organisatie het samenspel tussen formele en informele zorg vorm? Het begint met het formuleren van een visie. Daarna volgt de praktijk. Hoe zorg je ervoor dat er echt samenspel ontstaat? En wat is er voor nodig om de kans op succes zo groot mogelijk te maken?

Meerdere organisaties in Zeist zetten zich in voor een goed samenspel tussen cliënt, diens mantelzorger(s) en professionals. Albertine Bruggink vertelt de aanpak van Zorggroep Charim:

"Een goede samenwerking is het beleid van de organisatie en er wordt gestreefd naar een goed samenspel tussen zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers en de zorgvrager. De mantelzorgondersteuners binnen Charim ondersteunen zorgprofessionals in complexe zorgvragen, kijken mee hoe de kennis van mantelzorgers gebruikt kan worden om de zorgverlening beter vorm te geven en wordt geprobeerd in te spelen op behoeftes van mantelzorgers, zoals een gesprekgroep en of het verbeteren van de communicatie." 

Klik hier voor het hele artikel van Albertine.

(Beeld: Geert Gratama, ontwikkeld in het kader van het promotieonderzoek van Antoinette Bolscher)

 

Samenspel tussen zorgmedewerkers en hun cliënten, én mantelzorgers vraagt oefening en afstemming voor het soepel gaat. Dat is de strekking van een artikel dat verscheen in Zorgvisie Magazine. Dit artikel is geschreven door Antoinette Bolscher (promovenda Universiteit van Humanistiek), Helmi Kaskens en Lieke Bos (Steunpunt Mantelzorg Zeist) en Henk de Waard (directeur Zorg bij Zorggroep Charim). Om te werken aan samenspel binnen Charim en de visie van Charim handen en voeten te geven is onder andere samengewerkt met de hiervoorgenoemde mensen. Lees hier het artikel! 

Het Steunpunt Mantelzorg kan u ook verder op weg helpen en informatie en advies geven.