AA Grotere letters

U bent hier

Wat helpt mantelzorgers? Wij hebben jouw hulp nodig!

Vanaf medio januari 2022 doet MantelzorgNL, in opdracht van het steunpunt en de gemeente, een onderzoek naar mantelzorg in de gemeente Zeist.  

In Zeist wonen, op basis van cijfers van het Sociaal Planbureau 2019, naar schatting ongeveer 19.000 mantelzorgers van 15 jaar of ouder. Zij zorgen voor een hulpbehoevende naaste met een chronische ziekte, handicapt of verslaving. Mantelzorgers doen dit vaak uit liefde en met voldoening, maar de combinatie met de eigen bezigheden kan mantelzorg ook zwaar maken.

Digitale vragenlijst

Om meer zicht te krijgen op de ervaren belasting en de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers wordt vanaf medio januari 2022 een digitale vragenlijst uitgezet onder zoveel mogelijk mantelzorgers. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van zoveel mogelijk verschillende groepen mantelzorgers: oudere mantelzorgers, mantelzorgers die zorgen voor een naaste met GGZ-problematiek, mantelzorgers die zorgen voor iemand die in een instelling woont, werkende mantelzorgers, mantelzorgers met een migratieachtergrond enz. Veel van deze mantelzorgers hebben een verhoogd risico om overbelast te raken.

Jouw hulp

We hebben jouw hulp nodig om een zo groot mogelijke response te krijgen.
In januari verspreiden we de link/QR-code met het verzoek deze te verspreiden onder de bij jou bekende mantelzorgers. De digitale vragenlijst is bedoeld voor mantelzorgers die in de gemeente Zeist wonen én voor mantelzorgers die zorgen voor een hulpbehoevende naaste die in Zeist woont.  

Het invullen kost ongeveer 15 minuten. 

We hopen op deze manier een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe het met de verschillende groepen mantelzorgers in de gemeente Zeist gesteld is.
Doe je ook mee?