AA Grotere letters

U bent hier

Respijtzorg

Veel mensen zorgen voor een partner, familielid of naaste. Die mantelzorg is mooi, maar soms ook intensief en zwaar. Er zijn mantelzorgers die hierdoor overbelast (dreigen te) raken. Om dit te voorkomen is er ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Respijtzorg is vervangende zorg die mantelzorgers ontlast, die hen in staat stelt om even er tussenuit te kunnen en op adem te komen. Zodat zij de zorg voor hun naaste vol kunnen blijven houden.

De zorg kan overgenomen worden door beroepskrachten of vrijwilligers.  De zorg kan thuis gegeven worden, maar ook buitenshuis. Thuis kan de zorg bijvoorbeeld bestaan uit spelen met een gehandicapt kind, toezicht houden op iemand met dementie, of waken bij iemand in de laatste levensfase. Vindt de zorg buitenshuis plaats, dan betekent dit dat degene voor wie u zorgt naar een opvang- of logeervoorziening gaat. De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar het kan ook zijn dat het gaat over bijvoorbeeld wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend.

LOGEERZORG

Een bijzondere vorm van respijtzorg is logeerzorg. Bij logeerzorg verblijft de cliënt tijdelijk,  om de mantelzorger te ontlasten, op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis.
Het gaat om een ‘planbaar’ tijdelijk verblijf, dus geen acute of crisiszorg. Lees meer...

 Bekijk hier ons filmpje over logeerzorg