AA Grotere letters

U bent hier

Pilot Structurele Logeerzorg

help mantelzorgers de zorg voor hun naaste vol te houden

Veel mensen zorgen voor een partner, familielid of naaste. Die mantelzorg is mooi, maar soms ook intensief en zwaar. Er zijn mantelzorgers die hierdoor overbelast (dreigen te) raken. Om dit te voorkomen is er ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Respijtzorg is vervangende zorg die mantelzorgers ontlast, die hen in staat stelt om even er tussenuit te kunnen en op adem te komen. Zodat zij de zorg voor hun naaste vol kunnen blijven houden.

Een bijzondere vorm van respijtzorg is logeerzorg. Bij logeerzorg verblijft de cliënt tijdelijk op basis van een ‘sociale noodzaak’ - om de mantelzorger te ontlasten - op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis. Het gaat om een ‘planbaar’ tijdelijk verblijf, dus geen acute of crisiszorg.

De ervaring leert dat mantelzorgers niet snel logeerzorg aanvragen, omdat men dit vaak ervaart als het ‘in de steek laten’ van de naaste. Logeerzorg is echter soms nodig om die zorg vol te kunnen houden.

Per 10 februari 2020 is de pilot Structurele Logeerzorg 2020 gestart. Deze vervolgpilot loopt tot 31 januari 2021.Bij structurele logeerzorg verblijft de cliënt tijdelijk op basis van een ‘sociale noodzaak’ op een andere locatie dan thuis. Het gaat om een ‘planbaar’ tijdelijk verblijf, dus geen acute of crisiszorg. De structurele logeerzorg vindt meerdere keren per jaar en op dezelfde locatie plaats. De logeerperiodes worden bij voorkeur voor de duur van de gehele pilot van tevoren gereserveerd. Het blijft ook mogelijk, op basis van beschikbaarheid, om incidenteel bij Warande te logeren via deze pilot (bijvoorbeeld wanneer de mantelzorger op vakantie gaat of niet gelijk structureel gebruik wil maken van logeerzorg).

Het reguliere aanbod van respijtzorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning is uiteraard ook nog gewoon via de Sociale / Dorps Teams aan te vragen.

 

hoe lang duurt logeerzorg

De termijn van de logeerzorg kan variëren. Samen met de cliënt en de mantelzorger wordt gekeken naar de meest passende vorm en omvang. Per structurele logeerperiode geldt een minimum van 2 en een maximum van 5 etmalen per keer, maandelijks of bijvoorbeeld eens per kwartaal in te zetten. Deze logeerperiodes worden bij voorkeur voor de hele looptijd van de pilot vastgelegd.

 

doelgroep pilot / wie komt in aanmerking

Inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist

Ouderen met (meerdere) somatische klachten die intensieve mantelzorg verkrijgen

Ouderen in de beginfase van dementie die nog wel thuis kunnen wonen, maar onder toezicht van een mantelzorger.
  Als een inwoner een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg heeft, kan wel respijtzorg via het zorgkantoor worden aangevraagd:
  038 - 456 7888.

 

wanneer is de pilot niet geschikt

Cliënten die wegloopgedrag vertonen

Een instabiele medische situatie

Situaties waarbij Eerstelijnsverblijf (ELV) passend is

Situaties waarbij de Wet langdurige zorg voorliggend is

 

waar kan de cliënt logeren

In de Dennen van Warande. Gedurende de werkweek is hier een activiteitenprogramma aanwezig, in het weekend niet.

Vanaf (onder voorbehoud) najaar 2020 komt er een tweede locatie bij: de Schutsmantel in Bilthoven.

De planning van de appartementen loopt via Annemieke van Veen

De aanvraag gaat via het Sociale / Dorpsteam van de betreffende gemeente

 

kosten mantelzorger

Er zijn voor de mantelzorger of voor de cliënt geen kosten verbonden aan structurele logeerzorg bij In de Dennen. Ook wordt er gedurende de looptijd van de pilot geen eigen bijdrage vanuit het CAK gerekend.

Wat vragen we van jou als professional?

Breng de mogelijkheid van logeerzorg ter sprake bij potentiele cliënten. Daarvoor hoeft de mantelzorger geen symptomen van
  overbelast zijn te vertonen: logeerzorg is juist bedoeld om die symptomen te voorkomen

Meld de cliënt, wanneer er interesse is, aan bij het Sociale Team / Dorpsteam van de betreffende gemeente

Wanneer een cliënt graag eerst meer informatie wil, dan is Annemieke van Veen telefonisch beschikbaar voor vragen

 

contact:

- Annemieke van Veen, projectleider

- Via mail: logeerzorg@zeist.nl

- Via telefoon: 06 - 46 44 12 36