AA Grotere letters

U bent hier

extra aandacht Jonge Mantelzorgers

Het COVID-19 virus, dat momenteel op iedereen invloed heeft, kan bij jonge mantelzorgers tot extra zorgen leiden. Om te voorkomen dat deze kinderen en jongeren te zeer belast raken is het van belang om (extra) alert te zijn. 

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot ongeveer 24 jaar, die opgroeien met een gezinslid met een (chronische) ziekte, beperking of verslaving. Deze groep mantelzorgers heeft onder normale omstandigheden (vaak) al zorgen over de gezondheid van degene voor wie zij zorgen. 

Op dit moment bestaat het risico dat jonge mantelzorgers zich extra zorgen hierover maken. Zeker als zij de zorg hebben voor een naaste die behoort tot de meest kwetsbare groepen. Daarbij komt dat door de beperkende maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus onderwijs, sociale contacten en sportactiviteiten (bijna) niet mogelijk zijn. De jonge mantelzorger kan hierdoor het gevoel hebben er alleen voor te staan. 

Aanbevelingen:

Jonge mantelzorgers kunnen op dit moment onder (nog) grotere spanning staan. Vraag ook aan hen hoe het gaat en wat ze nodig hebben
Zorg voor gemakkelijke toegang tot ondersteuning
Faciliteer contact met andere jonge mantelzorgers (digitaal, telefonisch)
Biedt hulp bij het maken van een ‘noodplan’
Zorg voor leeftijdsadequate informatie over het COVID-19 virus
Zorg ervoor dat de (sociale) omgeving oog heeft voor de extra verantwoordelijkheden die een jonge mantelzorger op zich genomen heeft

Meer informatie over jonge mantelzorgers is te vinden op de website van JMZ Pro en / of  Movisie.