AA Grotere letters

U bent hier

corona en mantelzorg

Bent u mantelzorger voor iemand die zelfstandig thuis woont (dus niet in een zorginstelling) en heeft diegene een kwetsbare gezondheid? Dan kunt u zich bij klachten laten testen op het coronavirus.Onder een kwetsbare gezondheid wordt verstaan: iemand is 70 plus en/of heeft een onderliggende chronische aandoening

Testen gebeurt  als u klachten heeft die passen bij COVID-19, zoals koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid. Maak een afspraak bij de huisarts of GGD om u te testen. Tijdens deze afspraak zal de huisarts of GGD-arts een aantal vragen stellen en bepalen of u daar inderdaad voor in aanmerking komt. 
 

Kosten

De kosten van een coronatest (via GGD en huisarts) worden vergoed via de ziektekostenverzekering en vallen niet onder het eigen risico. Meer informatie over het testen vindt u via deze link: Richtlijn VWS testbeleid mantelzorgers.

 

Overdragen van de zorg

Of u nu wel of niet in hetzelfde huis woont als degene voor wie u zorgt, bent u getest bent op corona dan moet u in afwachting van de uitslag de zorg voor uw naaste overdragen. Bent u positief getest, dan moet u de zorg overdragen totdat u weer volledig hersteld bent.

Moet u zorg overdragen, en er is geen andere mantelzorger die het van u kan overnemen?
Schakel dan professionele hulp in via het Sociaal Team. Zie ook de zorgladder Mantelzorg 

 

Is degene waarvoor u intensief zorgt besmet of heeft hij / zij klachten ?

Dan komt u in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zie hiervoor de richtlijn van MantelzorgNL.