AA Grotere letters

7.7 juridisch advies

MantelzorgNL

Informeert en adviseert over alle wet- en regelgeving waar u als mantelzorger mee te maken kunt krijgen. Denk aan een indicatiestelling, belastingen, persoongebonden budget (PGB), sollicitatieplicht en zorgverlof.
   030 - 760 60 55 (Mantelzorglijn, op werkdagen van 09:00 - 16:00) of  
       030 - 659 22 23 (Ledenservice, op dinsdag en donderdag van 10:00 - 12:00)
  contactformulier
  https://mantelzorg.nl

 

Sociaal Raadslieden Zeist

Gratis advies en informatie over sociaal-juridische problemen voor inwoners van de gemeente Zeist. Bijvoorbeeld op het gebied van belastingen, toeslagen, sociale zekerheid, personen- en familierecht en arbeidszaken.
  Bergweg 1, 3701 JJ  Zeist
  030 - 692 42 35
  www.sociaalraadsliedenzeist.nl

 

Rechtswinkel Zeist

Een onafhankelijke stichting die gratis eerste lijns rechtshulp verleent aan inwoners van de gemeente Zeist en omgeving.
Inloopspreekuur:
Maandagmiddag  van 14.00 - 15.30 uur;
Donderdagavond  van 19.30 - 20.30 uur.
  Promenade 101-A, 3701  ZB  Zeist
  030 - 691 38 47 (alleen voor korte vragen, telefonisch spreekuur op maandag van 14:00 - 15:30 en
      op donderdag van 19:30 - 20:30).
  www.rechtswinkelzeist.nl en www.rechtswinkel.nl

 

Het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket helpt u gratis met het juiste antwoord op uw juridische vraag.
  Catharijnesingel 55, 3511 GD Utrecht
  0900 - 8020
  contactformulier
  www.juridischloket.nl

 

Juridisch Steunpunt voor chronisch zieken en gehandicapten

Beantwoordt onder andere juridische vragen over wonen, vervoer, zorg, onderwijs, sociale zekerheid en arbeid.
  0900 - 235 67 80
  contactformulier
  Juridisch Steunpunt

 

Rijksoverheid

Voor het aanvragen van diverse overheidsfolders en de formulieren o.a. voor ‘onder bewindstelling’ en 'mentorschap'.
  1400
  www.rijksoverheid.nl

 

Informatie over onder bewindstelling, mentorschap en curatele

 

Advies over arbeid en zorg

Voor informatie over regels en regelingen rondom werk (combinatie werk/zorg, arbeidsongeschiktheid) kunt u terecht bij:
• uw werkgever of uitkeringsinstantie;

•   www.uwv.nl  www.uitkeringen.pagina.nl  www.werkenmantelzorg.nl

• SVB,  030 - 264 82 00,   www.svb.nl (informatie over arbeidsrecht);

•   www.minvws.nl (informatie over de zorgverzekeringswet).

 

Zorgverlof

Komt u door uw zorgtaak in de knel met uw werk, bespreek dit dan met uw manager of personeelsfunctionaris. Probeer bijvoorbeeld flexibele werktijden af te spreken. En bekijk welke mogelijkheden uw Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) biedt voor betaald en onbetaald verlof. Meer informatie en tips over de combinatie mantelzorg/werk:
  0900 - 202 04 96 (Mantelzorglijn)
  www.werkenmantelzorg.nl