AA Grotere letters

7.5 aftrek belasting

Bepaalde kosten zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voor u en voor degene die u verzorgt zijn twee soorten aftrekposten belangrijk:
• in sommige gevallen uitgaven voor het levensonderhoud van familieleden jonger dan 21 jaar;
• uitgaven in verband met ziekte, invaliditeit en ouderdom.
Meer informatie: Belastingdienst, particuliere belastingadviseurs of een vakbond.
  Belastingtelefoon: 0800 - 0543