AA Grotere letters

7.3 vergoeding van vervoer

Vergoeding reiskosten

Als iemand uit uw huishouding langer dan een maand verpleegd wordt en u moet als mantelzorger meer dan 10 kilometer reizen om hem of haar regelmatig te bezoeken dan mag u als mantelzorger 0,19 euro per kilometer aftrekken van de belasting. OV-kosten of taxikosten zijn helemaal aftrekbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.
 

Reiskostenvergoeding via WMO

Als u vanwege een langdurige ziekte of beperking niet meer zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunt maken, dan heeft u soms te maken met hogere vervoerskosten voor bijvoorbeeld taxivervoer. Mogelijk heeft u recht op een vervoerskostenvoorziening, als tegemoetkoming in deze hogere kosten. Als u hier voor in aanmerking komt, kunt u een regiotaxipasje krijgen waarmee u korting krijgt op het regiotaxitarief. Met de kortingspas betaalt u € 0,60 per zone in plaats van € 3,90. Voor meer informatie over de kortingspas kunt u contact opnemen met de gemeente (WMO-loket) via telefoonnummer 14 030.
 

Vervoer naar het werk

Is iemand door ziekte of een beperking niet in staat om lopend, per fiets of met het openbaar vervoer het werk te bereiken? Dan kan hij of zij een vervoersvoorziening aanvragen bij het UWV. Het gaat daarbij om een vergoeding vervoer/reiskosten of aanpassingen aan de auto.
Meer informatie: UWV.
  0900 - 92 94 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)
  www.uwv.nl
 

Vervoer naar school

Leerlingenvervoer vraagt u jaarlijks aan bij uw gemeente. Veel scholen beschikken over aanvraagformulieren. Ouders van kinderen met een handicap die niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen hoeven voor leerlingenvervoer van de gemeente geen eigen bijdrage te betalen.
Meer informatie:
Gemeente Zeist    14 030
MEE Utrecht, Gooi & Vecht Streek   0900 - 633 63 63
  www.leerlingenvervoer.net
  contactformulier