AA Grotere letters

5.4 lotgenotencontact

Koffieochtend alzheimer in Zeist

Elke eerste vrijdagochtend van de maand een koffieochtend van 10.00 - 11.30 uur voor mantelzorgers om ervaringen uit te wisselen. Er zijn wisselende thema’s en regelmatig wordt er een gastspreker uitgenodigd.
  Pauw van Wieldrechtlaan 29a, 3701 ET Zeist.
  030 - 656 29 77

 

Bijeenkomsten Steunpunt Mantelzorg Zeist

Maandelijkse bijeenkomsten voor mantelzorgers met als doel ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen.

Er zijn vier contactgroepen voor mantelzorgers:

-  contactgroep algemeen (komt eenmaal per zes weken bij elkaar) 
-  contactgroep voor mantelzorgers van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
   (komt eenmaal per twee maaanden bij elkaar)
-  contactgroep voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) én hun mantelzorgers. 
   (deze nieuw opgestarte contactgroep vindt plaats op 8 april,  3 juni, 12 augustus, 7 oktober,  en 9 december 2019)
-  contactgroep voor mantelzorgers van mensen met autisme (komt eenmaal per maand bij elkaar)
-  contactgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie (komt eenmaal per maand bij elkaar)

Raadpleeg ook de vaste activiteiten van de agenda van het Steunpunt Mantelzorg.
Als u interesse heeft om deel te nemen aan een groep kunt u zich aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg Zeist, of contact opnemen voor meer informatie.
  030 - 692 53 19
  info@mantelzorgzeist.nl

 

Lotgenotengroep Verlies van een Dierbare

Mensen hebben soms dezelfde verlieservaring: partnerverlies, ouders van een overleden kind, de dood van een ouder. Het delen van ervaringen maakt dat de deelnemers niet alleen steun ontvangen, maar tegelijk ook geven. Deelnemen aan een lotgenotengroep kan steun geven, omdat u merkt dat u niet alleen staat.
  Godfried van Seijstlaan 43B, 3703 BR  Zeist
  06 - 35 12 23 89
  heuvelrug@humanitas.nl

 

Ontmoetingscentrum Zeist

Voor de mantelzorgers heeft Ontmoetingcentrum Zeist een gespreksgroep, deze komt eens per vier weken bijeen op de woensdagmiddag.
Daarnaast organiseert het OCZ verschillende lezingen waarbij ingegaan wordt op vragen als: Hoe kun je de zorg voor een dementerende naaste zo lang mogelijk volhouden? Wat zijn de kenmerken van dementie? Waar moet je op letten bij dementie?
  Bergweg 1, 3701 JJ Zeist
  06 - 10 97 43 13 (algemeen)
      06 - 10 45 96 38 (Annette Stock, coördinator)
  ocz@vitras.nl

 

Patiëntenorganisaties

Sommige patiëntenorganisaties organiseren lotgenotencontact, vaak via een forum op hun website. Sommige hulporganisaties organiseren bijeenkomsten voor lotgenoten, zoals Altrecht. Informeer naar lotgenotencontact bij de betreffende organisaties, zie ook paragaaf 1.2 en paragraaf 1.3.