AA Grotere letters

U bent hier

4.1 tips over uw woonsituatie

De zorg voor een zieke naaste kan intensief zijn. Als u er ook nog veel voor moet reizen, kan de mantelzorg extra zwaar vallen. Misschien is het interessant om te kijken of u en degene voor wie u zorgt (dichter) bij elkaar kunnen wonen. In hetzelfde huis, op hetzelfde erf of bij elkaar in de buurt. Wat voor mogelijkheden zijn er en waar moet u rekening mee houden?

 

Woonurgentie voor mantelzorgers

Per 1 juli 2015 is de nieuwe huisvestingsverordening ingegaan. Nieuw hierin is de mogelijkheid voor mantelzorgers of ontvangers van mantelzorg om urgentie aan te vragen. Het idee hierachter is dat door een verhuizing beter mantelzorg gegeven kan worden en hierdoor geen of minder betaalde zorg nodig is.

Om een mantelzorgurgentie aan te vragen, moeten mensen eerst bij het sociaal team in de gemeente waar de mantelzorgontvanger woont, een positief advies krijgen.

 

In één huis

In veel situaties wonen mantelzorger en verzorgde al bij elkaar in huis, omdat ze dat ook al deden voordat er sprake was van mantelzorg. Als iemand heel veel zorg en aandacht nodig heeft, kan de spanning in huis behoorlijk oplopen. Wonen bij degene voor wie u zorgt, kan niet alleen gevolgen hebben voor de onderlinge verhoudingen, maar ook voor uw eventuele uitkering, huur- of zorgtoeslag.
  

Op hetzelfde erf

Op het platteland wonen al sinds mensenheugenis generaties bij elkaar die voor elkaar zorgen. De moderne variant hierop, de mantelzorgwoning, is de laatste jaren in opkomst. Het kabinet-Rutte stelt in het regeerakkoord dat ze de komst van mantelzorgwoningen en meergeneratiewoningen wil stimuleren.

 

In dezelfde buurt

Bent u afhankelijk van de sociale huursector, dan kunt u een aanvraag indienen bij het vierde huis, de instantie die onder andere urgentieaanvragen behandelt. Het Vierde Huis bekijkt hoe ernstig de situatie is en wat voor oplossingen er zijn om de reisafstand tussen mantelzorger en verzorgde te verkleinen. De instantie is redelijk terughoudend in het toewijzingen van dergelijke urgentieverklaringen.

Per 1 juli 2015 is de nieuwe huisvestingsverordening ingegaan. Nieuw hierin is de mogelijkheid voor mantelzorgers of ontvangers van mantelzorg om urgentie aan te vragen. Het idee hierachter is dat door een verhuizing beter mantelzorg gegeven kan worden en hierdoor geen of minder betaalde zorg nodig is.

Om een mantelzorgurgentie aan te vragen, moeten mensen eerst bij het sociaal team in de gemeente waar de mantelzorgontvanger woont, een positief advies krijgen.

 

Voordelen van dichter bij elkaar wonen

U heeft geen reistijd en reiskosten meer. Dat maakt het makkelijker om te zorgen. Vooral als u voor iemand zorgt die veel toezicht nodig heeft.

 

Nadelen van dichter bij elkaar wonen

Het gevaar bestaat dat u veel meer zorg gaat geven dan voorheen en dat u te zwaar belast raakt. Schakel daarom ook anderen in bij de zorg. Bijvoorbeeld familieleden of thuiszorg. Daarnaast kost verhuizen en verbouwen veel tijd, geld en energie van u en degene die u verzorgt. Voor meer informatie over de diverse mogelijkheden verwijzen wij u naar de website van MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligershulp in Nederland.