AA Grotere letters

U bent hier

3.4 langdurige opname in een woon/zorgcentrum of verpleeghuis

Bij langdurige opname woont de cliënt permanent in een woon- en zorgcentrum. Voor langdurige opname is een indicatie van het CIZ vereist: telefoon 0900 - 1404.
 

Accolade zorggroep Verpleeghuis De Wijngaard

Christelijke instelling die zorg biedt aan mensen met een lichamelijke- en/of psychogeriatrische beperking. De Wijngaard heeft erkenning voor het geven van palliatieve/terminale zorg.
  Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin
  030 - 697 34 00
  wijngaard@accoladezorggroep.nl
  www.accoladezorggroep.nl

Locatie L'abri
Kleinschalig woonzorgcentrum voor met name mensen met dementie.
  Wilhelminalaan 57 - 59, 3701 BG  Zeist
  030 - 697 52 71
  info@huislabri.nl
  www.huislabri.nl

 

Aliantus Oud Seyst

Aliantus Oud Seyst is een eigentijds alternatief voor het traditionele verzorgings- of verpleeghuis. Op 1 november 2017 heeft zij haar deuren geopend in het centrum van Zeist, dichtbij Het Rond. Er zijn 20 ruime twee- en driekamer appartementen voor bewoners met een fysieke zorgvraag en 18 studio's voor bewoners met klachten van dementie.
  Maurikstraat 49, 3701 HC Zeist
  06 - 46 39 36 32
  jozejanssen@aliantus.nl
  www.aliantus.nl

 

Stichting Antroz Huize Valckenbosch

Biedt huisvesting en zorg aan ouderen die een levensbeschouwelijke binding hebben met de Christengemeenschap en/of antroposofie.
  Van Tetslaan 2, 3707 VD Zeist
  030 - 698 67 00
  info@huizevalckenbosch.nl
  www.antroz.nl

 

Zorggroep Charim

Biedt wonen, welzijn en zorg vanuit een protestants-christelijke levensbeschouwing. Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met het servicebureau:
  0800 - 0711
  servicebureau@zorggroepcharim.nl
  www.zorggroepcharim.nl
 

ECR De Horst

De European Care Recidenses (ECR) De Horst biedt levensloopbestendig wonen met zorg tot en met verpleeghuiszorg 24 uur per dag.
  Ruysdaellaan 12, 3712 AT Huis ter Heide
  088 - 328 00 20
  dehorst@ecr.eu
  www.ecr.eu
 

ECR Sparrenheuvel

De European Care Recidenses (ECR) Sparrenheuvel biedt kleinschalige woonzorgvoorziening in Bosch en Duin.
  Baarnseweg 18, 3735 MG Bosch en Duin
  088 - 328 00 60
  sparrenheuvel@ecr.eu
  www.ecr.eu

 

Huize Hebe

Kleinschalige woonvoorziening voor 24 uurszorg in Zeist. Huize Hebe biedt particuliere ouderenzorg op maat aan 8 bewoners.
  Weteringlaan 2, 3703 JP Zeist
  030 - 696 27 77
  info@huizehebe.nl
  www.huizehebe.nl

 

Huize Hoog Kerckebosch

Huize Hoogh Kerckebosch is een luxe woonzorgcentrum van Compartijn. Zij nemen tijdelijk of permanent dementerende en/of somatisch beperkte ouderen op als thuis wonen niet meer gaat. 
  Hoog Kanje 274, 3708 DN Zeist
  030 - 763 00 30
  info@compartijn.nl
  https://compartijn.nl/huize/hoog-kerckebosch

 

Valuas Zorggroep

De Valuas Zorggroep heeft als doel veiligheid en zorg te bieden aan kwetsbare ouderen die als gevolg van lichamelijke of psychische klachten niet meer zelfstandig kunnen wonen. Zij biedt de mogelijkheid om in Zeist in een monumentaal landhuis te wonen en verzorgd te worden. Met de mogelijkheid tot palliatieve zorg tot aan het levenseinde zonder restricties in termijn. In deze villa biedt zij ook dagzorg aan.

Villa Pavia
  Laan van Beek en Royen 45, 3701 AK Zeist
  030 697 13 51
  info@villapavia.nl , info@valuaszorggroep.nl
  www.valuaszorggroep.nl
 

Villa Blanda

Particuliere zorginstelling voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen ten gevolge van lichamelijke of psychische klachten. Met mogelijkheid tot palliatieve zorg tot aan het levenseinde zonder restricties in termijn.
  Utrechtseweg 31, 3704  HA Zeist
  030 - 267 77 10
  06 - 10 82 80 03 (mevrouw Alie van den Brink)
  contactformulier
  www.villablanda.nl

 

Villa Hoefstaete

Woonzorgcentrum en zorghotel van Zorggroep de Laren in een bosrijke omgeving. Geriatrische zorg -en dienstverlening op maat.
  Vossenlaan 26, 3735 KN Bosch en Duin
  030 - 303 57 10
  06 - 413 023 23 (mevrouw Henriëtte Timmermans)
  info@zorggroepdelaren.nl
  www.zorggroepdelaren.nl

 

Woonzorgcentrum Vredenoord

Christelijke instelling die zich richt op passende huisvesting, professionele zorg, verpleeghuiszorg, aanvullende dienstverlening en zingeving aan ouderen.
  Prins Alexanderweg 2, 3712 AA Huis ter Heide
  030 - 693 16 65
 contactformulier
  www.vredenoord.nl

 

Warande

Biedt wonen, zorg en welzijn. De vestigingen in Zeist hebben een algemene signatuur, zij staan open voor alle gezindten.
  030 - 693 80 85 (Warande Advies Centrum)
  zorgadvies@warandeweb.nl
  www.warandeweb.nl
 

Zorgboerderij Moriahoeve

Op deze kleinschalige zorgboerderij met christelijke grondslag is het mogelijk om onder begeleiding en waar nodig met ondersteuning de activiteiten van het dagelijks leven te blijven uitvoeren. De doelgroep van de Moriahoeve zijn mensen met dementie.
  De Steeg 4a, 3931 PM Woudenberg
  033 - 303 04 40
 info@moriahoeve.nl
  www.moriahoeve.nl

 

Zorgresidentie Zonneburg

Een particuliere zorgorganisatie die in Zeist twee kleinschalige woonvoorzieningen met zorg biedt aan ouderen.

Locatie I
Biedt met name zorg aan dementerenden
  Prins Hendriklaan 27, 3701 CL Zeist
  088 - 018 54 00
  info@zonneburg.nl
  www.zonneburg.nl

Locatie II

  Woudenbergseweg 7, 3701 BA Zeist
  088 - 018 54 00
  info@zonneburg.nl
  www.zonneburg.nl

 

Voor informatie over andere aanbieders kunt u terecht bij:

Steunpunt Mantelzorg Zeist

030 - 692 53 19