AA Grotere letters

U bent hier

3. wie kan de zorg tijdelijk overnemen?

Respijtzorg of vervangende zorg

Als u als mantelzorger tijd voor uzelf wilt hebben, moet u er meestal voor zorgen dat de zorg die u biedt overgenomen wordt. In dat geval hebben we het over vervangende zorg. De officiële term is respijtzorg.
Respijtzorg is de tijdelijke overname van alle mantelzorgtaken zodat u zelf even vrij hebt om andere dingen te doen.

De zorg kan overgenomen worden door beroepskrachten of vrijwilligers. De zorg kan thuis gegeven worden, maar ook buitenshuis. Thuis kan de zorg bijvoorbeeld bestaan uit spelen met een gehandicapt kind, toezicht houden op iemand met dementie, of waken bij iemand in de laatste levensfase. Vindt de zorg buitenshuis plaats, dan betekent dit dat degene voor wie u zorgt naar een opvang- of logeervoorziening gaat. De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar het kan ook zijn dat het gaat over bijvoorbeeld wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend. Doe altijd navraag naar de mogelijkheden bij de organisatie van uw voorkeur. Het Steunpunt Mantelzorg kan met u meedenken wat voor u de meest geschikte vorm is en u desgewenst helpen met het aanvragen van een indicatie voor (tijdelijke) opvang buitenshuis.