AA Grotere letters

U bent hier

2.5 hoe vraagt u professionele hulp aan?

Voor het aanvragen van professionele hulp kunt u terecht bij het CIZ, de gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist. Hieronder ziet u voor welke hulp u waar terecht kunt.

langdurige, intensieve zorg

Zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt u als u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft. Dan regelt de Wlz dat u zorg in een instelling krijgt. Maar u kunt deze zorg ook thuis krijgen. Dit moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u recht heeft op Wlz-zorg.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

  088 - 789 10 00
  contactformulier
  www.ciz.nl

ondersteuning (Wmo)

Mogelijk heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of om actief aan het dagelijks leven te kunnen blijven deelnemen. Reden kan zijn dat u wat ouder wordt, een beperking heeft, of langdurig ziek bent. De professionals van het Sociaal Team zoeken samen met u naar een oplossing. Ze kijken naar wat u zelf kunt, en hoe familie, bekenden of vrijwilligers kunnen helpen. Waar nodig wordt professionele hulp ingeschakeld. Het kan gaan om huishoudelijke hulp, dagopvang, een rolstoel, mantelzorgondersteuning, een woningaanpassing, enzovoort.

Gemeente Zeist

  Het Rond 1, 3701 HS Zeist
   140 30
    Zeist@zeist.nl
    www.zeist.nl/ondersteuning

jeugdhulp, vragen over opvoeden en opgroeien

Heeft u kleine of grote vragen over opvoeden en opgroeien? Heeft u hulp nodig bij de zorg voor uw kind? Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan iedereen vragen stellen over opvoeden en opgroeien; vanaf de zwangerschap tot een kind volwassen is. Het CJG is ook aanspreekpunt voor alle vormen van jeugdhulp. Het centrum biedt hierover advies en indien er meer hulp nodig is bekijkt men samen met u wat het beste is. Het CJG kan zelf hulp bieden of begeleidt u naar passende ondersteuning of jeugdhulp door anderen. Alle informatie en advies is deskundig, gratis en onpartijdig.

Centrum voor Jeugd en Gezin

  De Clomp 1914, 3704 KS Zeist
   030 820 02 27
   info@cjgzeist.nl
   www.cjgzeist.nl

Heeft u hulp nodig bij uw hulpaanvraag?
Bezoek de spreekuren van het Steunpunt Mantelzorg Zeist:

  • Wijksteunpunt Noord, J. van Oldenbarneveltlaan 103
    woensdag 10.00 - 11.00 uur
  • Bergweg 1
    woensdag 13.00 - 14.00 uur
  • Wijksteunpunt De Koppeling, De Clomp 1904
    donderdag van 14.00 - 15.00 uur