AA Grotere letters

U bent hier

1.3 specifieke patiëntenorganisaties

Hier vindt u een overzicht van patiëntenorganisaties die gericht zijn op specifieke groepen patiënten.

 

ANGO: Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

Behartigt de belangen van mensen met een beperking. Geeft adviezen op het gebied van sociale wetgeving en organiseert ontspannende activiteiten.
 033 - 465 43 43
 info@ango.nl
 www.ango.nl  

 

Stichting Alzheimer Nederland

Voor vragen over Alzheimer en andere vormen van dementie, verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten, ondersteuning van familie en informatie over projecten en cursussen. In Zeist wordt maandelijks een koffieochtend georganiseerd in de Doopsgezinde Kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29A te Zeist. Afdeling Zeist e.o.
 030 - 656 29 77 (afdeling Zeist)
 0800 - 50 88 (Alzheimertelefoon, deze advieslijn is gratis en 7 dagen per week bereikbaar van 09:00 - 23:00) 
 zeist@alzheimer-nederland.nl
 www.alzheimer-nederland.nl

 

Koffieochtend alzheimer in Zeist

Elke eerste vrijdagochtend van de maand een koffieochtend van 10.00 - 11.30 uur voor mantelzorgers om ervaringen uit te wisselen. Er zijn wisselende thema’s en regelmatig wordt er een gastspreker uitgenodigd.
  Pauw van Wieldrechtlaan 29a, 3701 ET Zeist.
  030 - 656 29 77

 

Alzheimertelefoon: 0800 - 5088 (dag en nacht bereikbaar)

 info@alzheimer-nederland.nl
 www.alzheimer-nederland.nl

 

Balans

Oudervereniging voor kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Voor vragen over kinderen met onder andere: ADHD, dyslexie, PDD-NOS, NLD, dyspraxie of MCDD. Steunpunt passend onderwijs T. 0800 - 5010 (gratis).
 030 - 225 50 50 (algemeen nummer) of 0900 - 202 00 65 (advies- en informatielijn)
 info@balansdigitaal.nl
 www.balansdigitaal.nl

 

Nederlandse Hartstichting

Geeft voorlichting over hart- en vaatziekten. Bel hiervoor de informatielijn.
 0900 - 300 03 00 (informatielijn) of 070 - 315 55 55 (algemeen)
 info@hartstichting.nl
 www.hartstichting.nl

 

Informatie over reanimatiecursussen

  0900 - 300 03 00 (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 13.00 uur)
  www.reanimatiepartner.nl

 

Stichting Hoormij

Stichting Hoormij is er voor iedereen met een gehooraandoening of taalontwikkelingsstoornis en hun naasten. Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn de hoofdtaken.
 030 - 261 76 16 of 030 - 261 76 77 (teksttelefoon)
 info@stichtinghoormij.nl
 www.stichtinghoormij.nl

 

Hersenletsel.nl

Een overkoepelende vereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Bereikbaar op werkdagen van 10 - 14 uur.
  026 - 351 25 12
  info@hersenletsel.nl
  www.hersenletsel.nl

 

Stichting Labyrint-In Perspectief

De Stichting zet zich in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Er wordt ondersteuning geboden door ervaringsdeskundigen.

Landelijk bureau Stichting Labyrinth-In Perspectief
  06 - 83 32 47 64 (ma. di. do. van 10.00 - 12.30 uur) 
  0900 - 254 66 74 (telefonische hulplijn)
  secretariaat@labyrint-in-perspectief.nl
  www.labyrint-in-perspectief.nl

Labyrint-In Perspectief Utrecht
  030 - 606 20 02
  margriet@mannak.com
 

Angst, Dwang en Fobie Stichting

Informatie en advies aan mensen met angstklachten, hun partners, familieleden en andere betrokkenen. Inloopochtend: elke donderdag van 9.30 - 11.30 uur op het kantoor in Driebergen. 
Adres:  Hoofdstraat 122, 3972 LD Driebergen
 0900 - 200 87 11 (werkdagen van 9.00 - 13.30 uur en maandag- t/m donderdagavond van 19.00 - 20.30 uur)
 info@adfstichting.nl
 www.adfstichting.nl

 

Indigo

Ondersteuning voor mensen met psychische klachten. Verzorgt workshops en korte cursussen voor mantelzorgers en vrijwilligers op aanvraag en naar behoefte.
Informatie over gesprekken met een hulpverlener:
 030 - 230 85 10
 www.indigo.nl

Informatie over cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten, internethulp of zelfhulp:
 030 - 230 85 10
 via formulier op website
 www.indigo.nl

 

GPPZ: Gehandicapten en Patiëntenplatform Zeist

Behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking en chronisch zieken in Zeist.
 030 - 699 30 66
  info@gppz.nl
  www.gppz.nl