AA Grotere letters

U bent hier

agenda

activiteiten in 2017

DATUM ACTIVITEIT TIJD DOOR LOCATIE
         
25 september Contactgroep voor mantelzorgers van mensen met autisme 13:00 - 14:30 Steunpunt Mantelzorg Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
26 september "Wij zijn er ook nog!" Een cursus voor kinderen met een broer of zus met autisme 15:30 - 17:00 Steunpunt Mantelzorg Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
26 september Koor Eigenwijs 15:45 - 16:45 Vitras Vitras,
Bergweg 1,
Zeist
         
27 september Schilderen Plus 14:00 - 16:00 KunstenHuis Zeist
KunstenHuis Zeist,
Egelinglaan 2b,
Zeist
         
5 oktober Evaluatie Brede Sociale Visie 19:30 - 21:30 Gemeente Zeist Gemeentehuis
Het Rond 1,
Zeist
         
9 oktober Contactgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie 13:30 - 15:00 Steunpunt Mantelzorg Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
9 oktober Bijeenkomst: Als thuis wonen  niet meer gaat 19:30 - 21:30 Steunpunt Mantelzorg Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
10 oktober Introductieworkshop mindfullness voor mantelzorgers 13:30 - 14:30 Steunpunt Mantelzorg Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
12 oktober Alzheimer Café Bunnik 20:00 - 21:30 Stichting Alzheimer Nederland Woonzorgcentrum Bunninchem, Burg. Van de Weijerstraat 26, Bunnik
         
16 oktober Contactgroep Niet Aangeboren Hersenletsel 13:30 - 15:30 Steunpunt Mantelzorg Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
17 oktober Alzheimer Café Zeist 19:30 - 21:00 Stichting Alzheimer Nederland Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
17 oktober Alzheimer Café De Bilt 20:00 - 21:30 Stichting Alzheimer Nederland De Koperwiek,
Koperwieklaan 3,
Bilthoven
         
26 oktober Informatiebijeenkomst "Samen leven met psychische klachten" 19:30 - 21:00 Steunpunt Mantelzorg Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
16 november Partnergroep voor partners van mensen met een psychische ziekte 19:30 - 21:00 Steunpunt Mantelzorg Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
         

 

 

Als thuis wonen niet meer gaat

Wanneer is het moment aangebroken dat u voor uw partner of vader of moeder de beslissing moet maken dat thuis wonen met zorg en ondersteuning niet meer haalbaar is?

Niet alleen voor mantelzorgers van mensen met psychogeriatrische ziektebeelden, maar ook voor mantelzorgers van mensen met somatische problematiek kan de zorg, zowel lichamelijk als psychisch, te zwaar worden.

U kunt als mantelzorger overbelast raken en er kunnen irritaties ontstaan die afbreuk doen aan de liefde die u voor de ander voelt. Er kan een tijd aanbreken dat er geen momenten voor uzelf zijn om even te ontspannen en bij te komen. Ook kan het zijn dat u als kind vaak onrustige nachten heeft door het regelmatig klinken van de telefoon omdat uw vader of moeder belt omdat hij of zij angstig is of gevallen is.

Hoe graag u ook aan de wens van uw geliefde wilt voldoen om zo lang mogelijk bij elkaar te blijven wonen of uw vader of moeder in een eigen huis wil laten blijven wonen, er kan een moment komen dat dit echt niet meer gaat.

Verscheurd door schuldgevoelens en het verlangen naar wat meer rust, breekt er een onmenselijk moment aan waarop er beslissingen moeten worden genomen die snijden in uw ziel.

In deze bijeenkomst, georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg Zeist, zal er uitleg worden gegeven over de psychologische aspecten van het maken van deze beslissing en bieden wij u de gelegenheid om hier met elkaar over te praten en emoties en ervaringen te delen. Tevens kunnen wij u informatie geven over mogelijke zorgsettingen en zorgvormen. De bijeenkomst wordt gegeven door Anne-Aurore den Hertog, GZ-psycholoog Ouderen. Aanmelding vooraf is gewenst.

Locatie:                     Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                           19:30 - 21:30 op maandag 9 oktober 2017

Meer informatie         
en aanmelden:          Bel het Steunpunt Mantelzorg op 030 - 692 53 19, of mail naar info@mantelzorgzeist.nl

 

Alzheimer Café Bunnik

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke tweede donderdag van de maand, behalve in juli en augustus. Een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verschoven.

Locatie:                      Woonzorgcentrum Bunninchem, Burg. Van de Weijerstraat 26, Bunnik

Tijd:                            20:00 - 21:30  op donderdag 12 oktober 2017, inloop vanaf 19:30

Thema:                       Sfeerbeeld van de onvergetelijke rondeiding in het Centraal Museum Utrecht

Meer informatie:         Bel Alida Melkert, 030 - 656 29 77

 

Alzheimer Café De Bilt

Bijeenkomsten voor iedereen die met Alzheimer of dementie te maken heeft. Elke derde dinsdag van de maand, behalve juli en augustus. Een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verschoven.

Locatie:                      De Koperwiek, Koperwieklaan 3, Bilthoven

Tijd:                            20:00 - 21:30 op dinsdag 19 september 2017, inloop vanaf 19:30.

Thema:                      Is alles besproken voor nu, zo en later?

Meer informatie:        Bel Alida Melkert, 030 - 656 29 77 

 

Alzheimer Cafe de Heuvelrug

Elke eerste dinsdagavond van de maanden januari, maart en mei in Doorn en elke tweede maandagmiddag van de maanden februari, april en juni in Maarn. Een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verschoven. In juli en augustus is het café gesloten.

Locatie:                       Woonzorgcentrum Beatrix, Ludenzaal, Jacob van Ruijsdaellaan 17, Doorn (januari, maart en mei)
                                    Trefpunt, Trompstaete 48, Maarn (februari, april en juni)

Tijd:                             14:00 - 15:30

Thema:                        De rol van de huisarts en dementie

Meer informatie:          Bel Alida Melkert, 030 - 656 29 77

 

Alzheimer Café Zeist

Bijeenkomsten voor iedereen die met Alzheimer of dementie te maken heeft. Elke derde dinsdag van de maand, behalve juli en augustus. Een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verschoven.

Locatie:                     Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                           19:30 - 21:30 op dinsdag 17 oktober 2017 (zaal open vanaf 19:00).

Thema:                      Kenmerken van vergeetachtigheid en dementie                                                                

Meer informatie         
en aanmelden:          Mail naar c.groenescheij@warandeweb.nl of bel 06 - 12 98 37 61

 

Alzheimer koffieochtend

De bijeenkomst wordt geleid door een deskundige. De groep bestaat uit deelnemers die betrokken zijn bij de verzorging van een dementerende, zowel partners, als kinderen, als overige direct betrokkenen. Aan de hand van een thema wordt er maandelijks gepraat over zaken rondom dementie. Op deze ochtenden kan men met lotgenoten ervaringen uitwisselen. Met elkaar praten blijkt vaak een grote steun te zijn. Aanmelden hoeft niet. Voor de koffie wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Locatie:                      Doopsgezinde Kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29A, Zeist

Tijd:                            10:00 - 11.30 op iedere eerste vrijdag van de maand

Meer informatie:         http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/afdeling-zeist-eo.aspx of bel Alida Melkert, 
                                   030 - 656 29 77

 

Contactgroep Algemeen

Aan de contactgroep Algemeen kunnen alle mantelzorgers deelnemen. Lijkt het u ook prettig om met andere mantelzorgers uw ervaringen en vragen te bespreken? Geef het aan bij een van onze consulenten. De contactgroep Algemeen komt eenmaal per 6 weken bij elkaar op maandagochtend in De Koppeling van 10.00-12.00 uur. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 14 augustus, 25 september, 6 november, en 18 december 2017.

Locatie:                      De Koppeling, De Clomp 1904, Zeist

Tijd:                            10:00 - 12:00

Meer informatie:         Bel onze consulenten Mieke Stouten of Willemien Hak op 030 - 692 53 19

 

Contactgroep Niet Aangeboren Hersenletsel

De contactgroep NAH is voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met een Niet Aangeboren Hersenletsel zoals een CVA, Parkinson of MS. Lijkt het u ook prettig om met andere mantelzorgers uw ervaringen en vragen te bespreken? De Contactgroep Niet Aangeboren Hersenletsel komt eenmaal per 2 maanden bij elkaar op de maandagmiddag van 13:30 - 15:30 uur.

Locatie:                      Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist en Wijksteunpunt De Koppeling, De Clomp 1904, Zeist.
                                   De van toepassing zijnde locatie wordt vooraf bekend gemaakt.

Tijd:                            13:30 - 15:30 op maandag 24 juli 2017, maandag 21 augustus 2017, maandag 18 september 2017,

                                   maandag 16 oktober 2017, maandag 13 november 2017, en maandag 11 december 2017.

Meer informatie:         Bel het Steunpunt Mantelzorg op 030 - 692 53 19

 

Contactgroep voor mantelzorgers van mensen met autisme

De contactgroep Autisme is bedoeld voor mensen die zorg hebben voor iemand met autisme. Ervaringen delen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten kan steun en nieuwe inzichten geven. De groep komt eenmaal per maand op maandagmiddag bij elkaar en wordt geleid door een mantelzorgconsulent. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Locatie:                      Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                            13:00 - 14:30 op maandag 25 september, 23 oktober, 20 november en 18 december 2017.

Meer informatie:         Bel onze consulent Vanessa Houthuizen op 030 - 692 53 19 of mail naar v.houthuizen@mantelzorgzeist.nl
 

 

Contactgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie

Deze contactgroep is bestemd voor mensen die zorgen voor iemand met dementie. Ervaringen delen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten kan steun en nieuwe inzichten geven. De groep komt één keer per maand bij elkaar en wordt geleid door een mantelzorgconsulent. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wanneer gewenst zal er soms ook een onderwerp centraal staan of kan er een professional worden uitgenodigd. De eerste keer zullen we bespreken of de dag, het tijdstip en frequentie voor iedereen goed is. U bent van harte welkom!

Locatie:                      Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                            13:30 - 15:00 op maandag 11 september, 9 oktober, 6 november en 4 december 2017.

Meer informatie:         Bel onze consulent Vanessa Houthuizen op 030 - 692 53 19 of mail naar v.houthuizen@mantelzorgzeist.nl

 

Cursus mindfulness voor mantelzorgers

Als mantelzorger kun je gemakkelijk jezelf verliezen in het zorgen en dan kunnen aandachtsoefeningen van mindfulness  behulpzaam zijn om hier meer bewust van te worden en ruimte voor ander gedrag te creëren. Op 10 oktober is er een introductieworkshop mindfulness.

Aansluitend start de week erop de cursus mindfulness op 5 maandagavonden van 19.30 - 21.30 uur. De cursus wordt gegeven door José Koeneman. De eigen bijdrage is 20 euro voor de 5 bijeenkomsten.

Locatie:                     Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                           13:30 - 14:30 op dinsdag 10 oktober 2017 (introductieworkshop)
                                  19:30 - 21:30 op maandagavond 16 oktober 2017, maandagavond 23 oktober 2017,
                                  maandagavond 30 oktober 2017, maandagavond 6 november 2017, en maandagavond 13 november 2017.

Meer informatie         
en aanmelden:          Bel het Steunpunt Mantelzorg op 030 - 692 53 19, of mail naar info@mantelzorgzeist.nl

 

Evaluatie Brede Sociale Visie

Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert de gemeente Zeist een evaluatiebijeenkomst voor mantelzorgers over de Brede Sociale Visie. In de Brede Sociale Visie is een paar jaar geleden door inwoners en organisaties vastgelegd hoe wij met elkaar willen samenleven in Zeist. Op de evaluatiebijeenkomst zal worden geëvalueerd in hoeverre wij daarin geslaagd zijn. Klik hier voor de uitnodigingsbrief van de gemeente Zeist.

Locatie:                     Gemeentehuis (Trouwzaal), Het Rond 1, Zeist

Tijd:                           19:30 - 21:30 op donderdag 5 oktober 2017.

Meer informatie        
en aamelden:            Aanmelden kan door een mail met uw naam en e-mailadres te sturen naar zeist@zeist.nl

 

Informatiebijeenkomst ‘Samen leven met psychische klachten’

Als je partner een psychische aandoening heeft, kan alles je uit het lood slaan: Jij bent sterk, de ander is zwak. De gelijkwaardigheid is ver te zoeken. Hulp vragen is lastig. En heb je eindelijk de stap gezet naar de huisarts of hulpverlener, dan is de hulp lang niet altijd adequaat. Vaak raak je overbelast, want alles komt op jouw bordje: de zorg voor de zieke partner en dilemma’s rond zijn of haar behandeling, de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen thuis, werk en inkomen, opvoeding en sociale contacten.

Deze specifieke groep mantelzorgers heeft een andere ondersteunings- en informatiebehoefte dan de overige naastbetrokkenen. Een eigentijds en herkenbaar boek dat daarin voorziet verschijnt in oktober en heet Samen leven met psychische klachten (uitgeverij Boom). Steunpunt Mantelzorg Zeist organiseert rondom het verschijnen een lezing van auteur Mirjam van Pagée. Interessant voor iedereen die zorgt voor iemand met psychische klachten of daar als professional mee te maken heeft.Deelname is gratis; graag aanmelden vóór 23 oktober 2017.

Locatie:                     Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                           19:30 - 21:00 op donderdag 26 oktober 2017
                                 

Meer informatie         
en aanmelden:          Bel het Steunpunt Mantelzorg op 030 - 692 53 19, of mail naar info@mantelzorgzeist.nl

 

Koor Eigenwijs Zeist

Een koor voor mensen met dementie, mantelzorgers en belangstellenden. Iedere dinsdagmiddag repeteert het koor onder begeleiding van koordirigent Nico Horstink. Aanmelding gewenst. Contributie € 10,- per maand.

Locatie:                      Vitras, Bergweg 1, 3701 JJ Zeist

Tijd:                            Elke dinsdag inloop vanaf 15:30; zingen van 15:45 - 16:45.

Meer informatie:         http://vitras.nl/nieuws/start-koor-voor-mensen-met-dementie of bel 06 - 109 743 13

Elke laatste vrijdagmiddag van de maand is er voor bezoekers van het Ontmoetingscentrum in Driebergen, mantelzorgers en buurtgenoten een "Open Huis middagen" vanaf 14:30 - 16.00

Locatie:                      De Vijver, Vijverlaan 10, Driebergen

Tijd:                            14:30 - 16:00

Meer informatie:         http://www.iszdebrug.nl/activiteiten-ontmoetingscentrum-de-vijver.htm

 

Partnergroep voor partners van mensen met een psychische ziekte

Voor partners van iemand met een psychische ziekte is het leven vaak zwaar. Dubbele belasting, omgaan met grillig gedrag, overnemen van zorgtaken, geen duidelijk perspectief in het ziekteverloop, gebrekkige hulpverlening, geldzorgen, het gevoel er alleen voor te staan en rolverwarring: ben ik nu partner, verzorger of begeleider? Villa Balans biedt ondersteuning aan deze partners door middel van partnergroepen.

Delen met elkaar

Partners van mensen met psychische klachten hebben vaak behoefte aan contact met anderen die hetzelfde meemaken. Als partners onder elkaar heb je vaak aan een paar woorden genoeg. Het uitwisselen van ervaringen, herkenning en steun vinden bij elkaar kan leiden tot nieuwe inzichten en de zwarte lichter maken. Het delen van je verhaal werkt stres verlagend, in je omgeving vind je niet altijd het begrip wat je graag zou krijgen.

Wat kan je verwachten tijdens een bijeenkomst

Een bijeenkomst is de plek waar jij jezelf mag zijn met alles wat er speelt. Door je eigen verhaal te delen en te luisteren naar een ander vind je erkenning en herkenning. Je werkt hiermee aan je eigen proces.

Praktische informatie

De partnergroep komt 1 maal per maand, in principe de derde donderdag, bijeen. De deelname is gratis. De door Villa Balans opgeleide coach, Roos Tria, begeleidt de bijeenkomsten.

Locatie:                      Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                            19:30 - 21:00 op donderdag 16 november 2017.

Meer informatie   
en aanmelden:           Bel voor meer informatie en aanmelden het Steunpunt Mantelzorg, 030 - 692 53 19

 

Schilderen Plus

Schilderen Plus is een cursus die zich richt op ouderen met geheugenproblemen. Deze groep mist als gevolg van de ziekte op een gegeven moment het overzicht en de snelheid om een reguliere cursus bij te benen. Mensen met beginnende dementie willen vaak nog niet naar een Ontmoetingscentrum en dreigen naar verloop van tijd minder actief binnenshuis te blijven. Het doel is deze situatie voor te blijven. Kunst wordt op deze manier ingezet als aanvulling op de zorg voor mensen met dementie is Zeist. Tekenen en schilderen kan tot op hoge leeftijd en tot ver in de dementie een bron van vreugde en trots zijn. Ook als iemand voorheen nog nooit geschilderd heeft. In de cursus kunnen zij hun autonomie weer volop ervaren doordat het schilderen om persoonlijke keuzes draait. Wat vindt je mooi? Hoe ga je te werk en ziet jouw persoonlijke creativiteit eruit?

Het gezellig samen aan het werk zijn, iets nieuws leren, uitgedaagd worden op een passend niveau, daar gaat het om in deze cursus. Het kan de basis zijn voor het vasthouden van een (nieuwe) hobby op de langere termijn. De ervaringen in de groep kan de stap naar het Ontmoetingscentrum verlagen. De kosten bedragen € 75,- per 6 lessen, incusief diverse materialen. Instromen is op elk moment mogelijk. Gratis proefles. N.B. In augustus zijn voor deze cursus extra zomerlessen gepland

Locatie:                     KunstenHuis Zeist (de Werkschuit), Egelinglaan 2b, Zeist

Tijd:                           14:00 - 16:00 op woensdag.

Meer informatie:        Mail Daphne Ritzen, datwerk@daphneritzen.nl
Aamelden:                 Mail het KunstenHuis Zeist, info@kunstenhuis.nl

 

Uniekpalet

Na een succesvolle pilot in 2016-2017 gaat in het nieuwe seizoen de schildercursus ‘Uniekpalet’ weer van start. Deze cursus richt zich op mensen met een psychische kwetsbaarheid die begeleiding ontvangen van Kwintes of Altrecht in gemeente Zeist, of deze net afgerond hebben. Tegen gereduceerd tarief kunnen zij meedoen aan de laagdrempelige cursus, die vrijheid biedt voor eigen inbreng. Tijdens de lessen oefenen de deelnemers de verschillende rollen die iemand nodig heeft bij het participeren in de maatschappij. Kunst maken is namelijk niet alleen creatief zijn, het vraagt ook doorzettingsvermogen, het lef iets nieuws te proberen, kunnen kiezen en daar achter staan. Je laat jezelf, via het werkstuk, aan de buitenwereld zien. En dat is sowieso best spannend.

Het uitgangspunt is dat cursisten via de kunst positieve ervaringen opdoen die hen helpen om hun rol in de samenleving op te kunnen pakken. Mogelijk helpt het hen door te stromen naar de reguliere lessen, zodat dit voor hen en andere cursisten bijdraagt aan de normalisering van psychische kwetsbaarheid. Ook dit jaar is er weer een expositie gepland aan het eind van het seizoen. De kosten bedragen €150,- voor 30 lessen. Later instromen of een proefles is in overleg mogelijk. Een leuk Youtube filmpje over de cursus staat op: https://youtu.be/JhSQr4hl-Y0

Locatie:                     KunstenHuis Zeist (de Werkschuit), Egelinglaan 2b, Zeist

Tijd:                           10:00 - 13:00 op maandag 11 september 2017
               

Meer informatie:        Mail Daphne Ritzen, datwerk@daphneritzen.nl
Aamelden:                 Mail het KunstenHuis Zeist, info@kunstenhuis.nl

 

Wij zijn er ook nog! Een cursus voor kinderen met een bijzondere broer of zus met autisme

Heb jij een bijzondere broer of zus met autisme en vind je het best wel eens lastig om zo'n broer of zus te hebben? Lijkt het je fijn om kinderen van jouw leeftijd te ontmoeten die ook zo'n broer of zus hebben zodat je met hen ervaringen en tips kan uitwisselen? Doe dan mee aan de cursus: Wij zijn er ook nog!. Deze cursus is voor kinderen die op de basisschool zitten in de leeftijd van 8 tot 12 jaar met een bijzondere broer of zus.

Wat gaan we doen? 

Tijdens de bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan de orde met als doel:

  • Ervaren dat je niet de enige bent.

  • Een plek voor jezelf, je bent niet alleen de broer/zus van.

  • Je verhaal kwijt kunnen.

  • Leren van en aan elkaar.

  • Informatie krijgen over de beperking van je broer/zus (autisme).

  • Leren dat dubbele en verwarrende gevoelens normaal zijn en mogen.

  • Leren opkomen voor jezelf.

Hier gaan we op verschillende manieren mee aan de slag onder andere door te praten met elkaar, video te kijken en spelletjes te doen.

Wat moet je weten?

Er kunnen 8 kinderen meedoen met de cursus. Deze cursus wordt georganiseerd door het Centrum Jeugd en Gezin Zeist (CJG), het Steunpunt Mantelzorg Zeist, en MEE Utrecht Gooi & Vecht in Zeist:

Je ouders kunnen je opgeven voor de cursus; ‘wij zijn er ook nog!’ bij het Steunpunt Mantelzorg Zeist: info@mantelzorgzeist.nl of 030-6925319. We starten met een startbijeenkomst voor ouders en kinderen  op 12 september in Zeist om 15.30 uur in gebouw Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, 3702 SN te Zeist.

Deze bijeenkomst duurt een uur.

Daarna zijn er nog 6 cursusbijeenkomsten van anderhalf uur ( 15.30uur tot 17.00 uur ), op de dinsdagmiddagen 19 en 26 september, 10 en 31 oktober, 7 en 21 november.

Tot ziens op de cursus ‘wij zijn er ook nog!’